خودرو و ماشین

چرا ژاپنی ها خودروی آمریکایی نمی خرند؟