آمازون

آمازون به زودی ربات خانگی خود را تولید و عرضه خواهد کرد

جف بزوس رییس آمازون