خودرو و ماشین

صنعت خودرو سوئد: خلاصه به ولوو و اسکانیا اما با تاریخچه ای غنی

ولوو